Şcoala Populară de Arte şi Meserii – Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea următorului post vacant: Șef birou Gr. II.

      –   studii superioare în domeniul științelor economice

        –   vechime în specialitate: minim 5 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 10.10.2019, ora 9,00 – proba scrisă
  • 14.10.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 30.09.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

BIBLIOGRAFIE

•          Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.

•          Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea contabilităţii nr 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 –  pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea  angajamentelor bugetare şi legale, modificata cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora cu modificările şi completările ulterioare.

•          OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate, cu modificările si completările ulterioare;

•          Ordonanta Guvernului 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•          ORDIN Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

•          Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste , cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

                                                               

Tags :


A magyarság történetéhez szervesen kötődik a jurták története is: az utóbbi évtizedek során egyre szélesebb körben terjedt az ősmagyar hagyományok újrafelfedezése, régészeti feltárások, illetve a Kaukázus és környékén ma is fél-nomád életmódot folytató népcsoportok szokásainak kutatására alapozva.

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola erdővidéki tevékenységének kézműves nagy részét Nagy Adél oktató bonyolítja le: ő volt az, aki megérezte a jelentőségét annak, hogy a régmúlt hagyományait visszacsempéssze az oktatásba. Az ősmagyarok számára a nemezkészítés életmódjukból fakadóan volt kézenfekvő – ami lényegében ellentétes mindennel, amit a gyakran fast fashion (gyors divat) ipar képvisel. A nemezből készült használati cikkek lassan öltenek formát, sokáig használhatóak, így nem is meglepő, hogy a nemezelés egyre népszerűbb tevékenység. A népiskola erdővidéki és felsőháromszéki tagozatain ezt is elsajátították az érdeklődők: innen nőtt ki a sokkal ambiciózusabb jurtakészítési tábor ötlete.

Nagy Adél, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola népi diszítőművészeti szak oktatója, akit kolléganője, Nagy Zsuzsanna segített a zabolai Csipkés Tábort választotta július 8-13. között a Communitas Alapítvány által támogatott jurtakészítő és hagyományőrző tábor helyszínéül. Az esemény szervezője a Köpecért Egyesület.

Július 8-án állították fel a 6 méter átmérőjű mongol jurtát, aminek a rácsos falát (keregéjét) vízálló ponyvával borítottak be. A táborban hozzáfogtak egy nagyméretű faliszőnyeg elkészítéséhez, a közeljövőben készítik el a nemezsátor belső oldalára a szigetelést és diszítést szolgáló nemezt, megfestik az istenfákat, ajtót – meséli az oktató.

A tartószerkezet drága dolog, hiszen pontos asztalosmunkát igényel: ennek a kivitelezéséhez a Bertis, Kriszto kft. és a TRIO kft. támogatta.

A tábor magyarságtörténeti előadásoktól tarkított programja mellett kicsiket és nagyokat egyaránt bevont a nemezelésbe: a 23 állandó résztvevő mellé folyamatosan jöttek az érdeklődők, pénteken már összesen 73-an vettek részt a napi foglalkozáson. Az egészen kicsik ülőpárnákat készítettek a jurta számára, illetve süveget és tarsolyt, ez utóbbiakat haza is vitték magukkal. A jurtás életmódot is módjukban állt megtapasztalni, hiszen az esős idő miatt a program egy részét éppen a jurtába költöztették be a szervezők. A tábor végére elkészült egy eleme a végleges jurtafalnak: Nagy Adél elmondta, hogy a hétvégén a Köpec Napok alkalmából, később Sugásfürdőn, a SIC Fest-en, majd a Benedek Elek születési évfordulója alkalmából Kisbaconban állítják fel a sátrat. A jurtaépítés egyben közösségformáló tevékenység is, jövőre kalákában, illetve addig az Erdővidéken zajló nemezoktatási tevékenység keretében dolgoznak majd rajta.

A tábor jövőjét ilyen módon meg is alapozták: 2020-ban elkészülnek a jurta további elemei, amelyeket még össze is kell varrni: így jövőre is lesz majd bőven tennivaló.

Tags :

Zabolán, az erdő tövében a Csipkés táborban 28 medgyesi illetve háromszéki diák sajátította el a székely táncok, ezen belül is a felcsíki mikrorégió jellegzetes mozdulatait.

Egy hét táborozás sokat jelenthet annak, aki már alapmozdulatokat tud, rendelkezik a szükséges háttérrel ahhoz, hogy ne féljen az újabb kihívásoktól. István Ildikó és Mihály Pál

Eddig javarészt olyan gyerekek jöttek a mi táborainkba, akiknek ismertük a felkészültségi szintjét, tudását, egyéniségét – ők gyakorlatilag első perctől kezdődően velünk tanulták a táncot. A nyári táborok rendszerint olyan gyerekeknek szólnak, Mihály Pál oktató megfogalmazásában, akik „ismergetik” már néhány tájegység táncait, otthonosan mozognak. Ezúttal a Medgyesről érkezett csapattal másképp jártak el: „megkérdeztük őket, hogy melyek azok a dolgok, amelyekben hiányosabbnak érzik a tudásukat, milyen területre összpontosítanak”. Szerencsés helyzet ez, hiszen a gyerekek nagyjából hasonló korosztályból érkeztek, és a szórványtelepülés tánccsoportjában már sok mindent elsajátítottak. Az V-VIII diákok Lukács Levente és Lukács Gyöngyvér diákjai: ők tanítják egészen kiskoruk óta a Gyöngyvirág Néptánccsoportot, amely egyébként elég hosszú múltra tekinthet vissza 1997-től. István Ildikó pedig hangsúlyozta: szórvány közegben a magyar kultúrának és oktatóinak más súlya van, hiszen egyfajta lélekmentési folyamat része.

István Ildikó elmondta: a táborban megéltekből oktatóként a legnagyobb sikerként azt élte meg, hogy a prímás szerepét Sikó – Barabási Zselyke töltötte be, aki először pont a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola berkeiben fogott hegedűt. „Tanítványunk tanítványainknak” – fogalmazott, rámutatva, hogy egy ilyen folyamat a muzsikusnak is sokat jelent.

A tábor, amelyet a SIC Art egyesület szervezett és amely a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola hozzájárulásával jött létre a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg.

Tags :


Az ősmagyarok hagyományait sokáig homály fedte, azonban az Ural hegység és annak környékén elő, valószínűsíthetően rokon, illetve hasonló életmódot folytató nomádok nyomán sok információt tártak fel az elmúlt évtizedek során őseinkkel kapcsolatban.

Ezúttal a jurták elkészítéséről és a nemezelésről lehet 5 napon át tanulni, ha kevésbe nomád, de mindenképp legendába illő tábor keretében. A magyarságtudat fejlődéséről, régi elemeiről, amelyek ma is meghatározóak, valamint az ősök szokásai, mindennapjaival kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők egy-egy tematikus előadás keretében.

Előadók: Dezső Tibor Attila, Fülöp Szabolcs, Kincses Kálmán.

Megtapasztalni, hogy milyen módon működik egy jurta, mekkora munka a tartó faszerkezet elkészítése, hogyan készül az évszakok viszontagságainak jól ellenálló nemezbevonat, hogy milyen módon lehet otthon nemezt készíteni, majd hasznosítani azt a hétköznapokban olyan élmény, amelyet kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlunk. A tábort hangsúlyosan nem csupán felnőttek számára szervezzük, hanem a kicsiknek is, akár egész családos tevékenységnek is fel lehet fogni.

Az eseményre július 8-13 között kerül sor, a jelentkezési határidő pedig június 30. Részvételi díj: az iskola diákjainak 450 lej/fő, a további érdeklődőknek 500 lej/fő – az összeg a szállást és az ellátást is fedezi.

További információk, illetve egyeztetés a 0267351560-as telefonszámon, illetve az office@artecovasna.ro címen.

Tags :


Első helyezést ért el Bajka Ágnes, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola gitárszakos diákja a népiskolák, tanulók klubjának, illetve egyéb, oktatási szervezeteknek tartott zenei versenyen.

A megmérettetésre Szatmárnémetiben került sor, ahol összesen 15 gitárszakos diák lépett fel, fejenként két műsorszámmal. A zsűrizést a kolozsvári Ghorghe Dima konzervatórium, valamint az Aurel Popp művészeti iskola tanáraiból álló szakmai testület végezte.

A Szatmárnémetiben működő Művészeti és Népiskola vezetője, Florin Pop hangsúlyozta, hogy a verseny célja egyrészt a tanároknak megmutatni, hogy milyen szintű oktatás zajlik a hasonló intézményekben, valamit az, hogy tudatosítsa a diákokban, mekkora öröm a zenélés.

A Samus GuitArt 2019-es kiadására Ticușan János készítette fel a sepsiszentgyörgyi diákot, aki nagyváradi, marosvásárhelyi, szatmári, zilahi és gyulafehérvári kollégáival mérte össze tudását.

Tags :


Nagyon másmilyen iskolában tanulni vagy egy szakosodott kurzus kereteiben új dolgokat elsajátítani – ezt tapasztalhatta meg az a több mint negyven személy, aki a Művészeti és Népiskola, valamint a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola által szervezett tanfolyamán vett részt.

A Kovács Gábor Áron, illetve Csucsi Antal séfek által koordinált képzésnek az innováció a legnagyobb vonzereje: hivatásos szakácsként dolgozó résztvevőktől, egészen a lelkes amatőrökig sokan jelentkeztek a négy hétvégét felölelő tevékenységre. A legtöbb ember csak gasztro-dokumentum sorozatokból ismeri azt a nyüzsgést, ami egy-egy komolyabb vendéglő konyhájában zajlik: a Berde Áron iskola tankonyhája azonban hasonló érzést adott vissza, amikor egyszerre 22 ember igyekezett a gyakorlati feladattal elkészülni.

A tanfolyam javarészét természetesen a Kovács Gábor Áron vezette gyakorlati oktatás képezte, az elméletet, mint például a kalóriaszámítást Csucsi Antal szolgáltatta. A kurzus talán legfontosabb eredménye a szemléletformálás: a főzésnek nem a recept részére koncentrálni, hanem az étel elkészítésének elméleti háttereként szolgáló összefüggéseket elsajátítani, és mint a gyakorlati dolgoknál általában, azonnal ki is próbálni.

De mit tanul konkrétan egy résztvevő? Többek közt azt, ha egyszerre 22 ember fazekában rotyog a redukcióra szánt balzsamecet, az hatásában a könnygázzal vetekedik. Meg azt is, hogy a balzsamecethez kitűnően talál minden citrusféle, a végeredmény pedig olyan öntet, ami minden salátát gatyába ráz. És ha feltevődik a kérdés, hogy mi kerül a saláta mellé? Nos, könnyen kiderülhet, hogy a plafonig érő konyak-lángokban flambírozott garnélarák vagy éppenséggel grillezett camembert, vagy lehet akár steak is, amihez most már elméleti háttérrel megtámogatva nyúl hozzá a résztvevő.

A technikai újítások nem kímélik a konyhaművészetet sem, így az sem meglepő, hogy a sous vide-es főzést is kipróbálják a résztvevők. A Franciaországban született technika lényege, hogy a kevésbé jó minőségű húsból is ínycsiklandó ételt formál. A vákuumcsomagolt hús egy állandó hőmérsékletű vízfürdőben készül: akár teljességében, akár részlegesen. A több órás folyamat során a hús megpuhul, hiszen a hő hatására vegyi folyamatok indulnak be, de nem fő ízetlenné, hiszen a csomagolás megvédi. A műveletet jeges fürdő zárja, amelyet vagy a tálalás, vagy egy utolsó simításként bekövetkező sütés követi.

A résztvevők a konkrét technikák mellett a kontinentális konyha gasztronómiai újítását kapják, bátorságot, hogy a hagyományos ízek mellett kísérletezzenek új ízekkel, akár a tulajdon konyhájukban, akár egy-egy étterem vendégeként.

Az alaptanfolyam sikerét jól mutatja, hogy a résztvevők szinte követelik a folytatást – erre az igényre reagálva a Kovászna Megye Tanácsa fenntartásában működő sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola vezetője, Gáj Nándor elmondta: a haladók számára a főételek köré épített kurzusra késő ősszel kerül sor. „Örülünk, hogy túljelentkezés van a képzésekre, ami azt jelenti, hogy az emberek nyitottak a kezdeményezésünk iránt és fogékonyak a továbbtanulásra. Már több mint negyvenen végezték el a tanfolyamot, két csoportban” – tette hozzá.

Tags :

oldal nyomtatása

Negyedik helyezést értek el a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola által is támogatott székelyföldi szakács-, cukrász- és pincértanoncok az V. Schnitta Sámuel Országos Emlékversenyen. A napokban Szolnokon megtartott rangos magyarországi versenyen összesen kilenc csapat vett részt.

A megmérettetés egyfajta összetett tantárgyverseny, amelyet két évente megszerveznek, és amelyre ezúttal március 23-24-e között került sor. A szolnoki vetélkedővel kapcsolatban Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója elmondta: „Úgy érzem, hogy lépéshátrányból indultunk akkor, amikor először vettünk részt ilyen versenyen. Itthon a szakoktatás és a vendéglátás becsülete csorbult, ezért helyre kell állítani. Igény mindenképp van rá, hotelek, panziók, éttermek folyamatosan keresik a szakképzett munkavállalókat. Oktatási intézményként szorgalmaztuk, hogy a Schnitta Sámuel nevével jelzett versenynek legyen székelyföldi fordulója is, mert azt akarjuk, hogy a diákok lássák, Magyarországon mire képesek a velük egykorú és hasonló iskolákban tanuló társaik. Nyilván könnyebb egy olyan rendszerben haladni, ahol a felszerelés lényegesen jobb, ahol az oktatási rendszerben nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlat, de fontos azt is elmondani, hogy a fejlődés nálunk is érezhető.

/_f/Kozlemeny_kepek/2019/Marcius/schnitta1.jpeg

A székelyföldi csapat tagjai Deák Erika, Gödör Adrián, Benedek Gellért, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola diákjai; Ferencz András a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola tanulója, valamint László Dániel, a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola tanonca.

Felkészítésükben a sepsiszentgyörgyi Mátyás Andrea cukrász és Kovács Gábor Áron séf, Incze Anikó szaktanár vállaltak szerepet: mindkét fiatal szakemberre egyaránt jellemző a kreativitás és a szakmai felkészültség is. Meglátszott ez a csapat munkáján is, amely a vidék hagyományos ízeit, fogásait öltöztette új köntösbe, a menü igencsak ínycsiklandozóra sikerült: az előétel sültpaprikás fűszervaj volt hozzá rózsaborsos tepertőspogácsa, valamint libamájpástétom borlekváros birsalmával. A folytatás is a székely ízekből táplálkozott, ami tárkonyos burgonyakrémleves volt császárszalonnával, ezt tiszai fogas követte, méghozzá konfitált koktélparadicsom textúrával. A felhozatalban volt sorbet, a főfogás pedig marhabélszín, erdei gombás rizottógolyóval és balzsamecetes habbal, amit puding-szerű poharas desszert, a semolina kísért. A László Dániel és Benedek Gellért szakácsok által készített ételeket, valamint a Ferencz András cukrász által sütött chilis, málnás csokitortát Gödör Adrián és Deák Erika pincérek szolgálták fel.

/_f/Kozlemeny_kepek/2019/Marcius/schnitta2.jpeg

„Mindenképp elégedettek vagyunk a csapat teljesítményével. Önmagában is nagy dolog, hogy olyan ételsort tudtak összeállítani, amely egy igen erős mezőnyben megállja a helyét, úgy, hogy akkora nyomás nehezedett rájuk, mint egy nagy presztízsű vendéglő berkeiben és ennél is többet jelent, hogy amíg a korábbi versenyeken már a puszta részvétel is eredmény volt, ezúttal azonban komolyan labdába tudtunk rúgni: a fejlődés tehát egyértelmű” – összegezett Gáj Nándor

Tags :

Azoknak, akik alapjaiban kell, hogy megismerjék a pincér szakmát. Az alapoktól indulva megtanulják az étteremben zajló munkákat, a szakma fogásait. Vendég fogadását megelőző (nyitás előtti teendők) a vendég fogadása körüli, tartózkodása alatti (nyitás alatti teendők) és távozása után ellátandó feladatokat (zárás utáni teendők).

Alapképzést kapnak általános étel és italismeretből, felszolgálás szabályairól, trendekről.

Hogyan kommunikáljunk, hogyan értékesítsünk, hogyan dolgozzunk csapatban, miért van szükség csapatmunkára? Miért kell, hogy rendszerben tudjunk gondolkodni, hogyan készüljünk egy nagyobb csoport, rendezvény fogadására? Hogyan szolgáljuk ki a vendégek, hogyan tudjuk munkánkkal maradandó élményt nyújtani a vendéglátásban. Hogyan teremtsünk értéket.

Elmélet-gyakorlat aránya: 30%-70%

 

Jelentkezés: január 31.

A képzés február 5-8 között zajlik, 4 napon át időtartama, összesen 40 óra, a helyszín az Árkosi Felnőttoktatási Központ.

Képző: Végh Dávid (szakmai életrajz elérhető ITT) – 600 Ron

Tags :

Szakácsképzés Kovács Gábor Áronnal és Csucsi Antallal: mindazoknak, akik kezdők, vagy mernek többre vágyni a konyhában. A Háromszékre jellemző gasztronómia mellé új fogások, új technikák elsajátítását tűztük ki célul, miközben a hangsúlyt a gyakorlati fejlődésre helyezzük.

A képzés típusa: akkreditált, a végzettek az Oktatási- és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített oklevelet kapnak.

A szakképesítés román nyelvű megnevezése: Program de pregătire de tip inițiere, în cadrul programului de calificare autorizat – Bucătar, Cod Cor 5122.2.1.

A képzés időtartama: 52 óra, 4 hétvégére leosztva (pénteki, illetve szombati napok)

Helyszín: Sepsiszentgyörgy

Oktatási nyelv: magyar

Részvételi díj: 600 lej

Jelentkezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány, érettségi diploma, orvosi igazolás.

Jelentkezés: 0723309595, edu@artecovasna.ro

Határidő: január 18.

Tags :

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A KÉPZÉSRE NINCS MÁR TÖBB SZABAD HELY. A KÖZELJÖVŐBEN ÚJABB KÉPZÉS INDUL, INFORMÁCIÓKKAL A FACEBOOK OLDALUNKON ILLETVE ITT, A HONLAPON FOGUNK JELENTKEZNI!

 

Szakácsképzés Kovács Gábor Áronnal és Csucsi Antallal: mindazoknak, akik már nem kezdők, és mernek többre vágyni a konyhában. A Háromszékre jellemző gasztronómia mellé új fogások, új technikák elsajátítását tűztük ki célul, miközben a hangsúlyt a gyakorlati fejlődésre helyezzük.

A képzés típusa: akkreditált, a végzettek az Oktatási- és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített oklevelet kapnak.

A szakképesítés román nyelvű megnevezése: Program de pregătire de tip inițiere, în cadrul programului de calificare autorizat – Bucătar, Cod Cor 5122.2.1.

A képzés időtartama: 52 óra, 4 hétvégére leosztva (pénteki, illetve szombati napok)

Helyszín: Sepsiszentgyörgy

Oktatási nyelv: magyar

Részvételi díj: 600 lej

Jelentkezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány, érettségi diploma, orvosi igazolás.

Jelentkezés: 0723309595, edu@artecovasna.ro

Határidő: –

 

Tags :